Ảnh đại diện Lệ (ZM1810)
Dương Diễm Lệ
09/07/2002
0973400***
Hà Nội
duongdieml***@gmail.com
Nữ
số *** đường Thụy Lâm - Mạnh Tân - Thụy Lâm
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Độc thân
Mới tốt nghiệp/Thực tập
Hà Nội
Luật Kinh tế
Kinh nghiệm làm việc

Từ 2023 đến 2023: Mới tốt nghiệp/Thực tập tại Công ty luật Ánh Ngọc (có người hướng dẫn)
- Quản lý website công ty
- Viết, kiểm duyệt bài trên website
- Sao chụp tài liệu, tham khảo vụ án
- Làm các công việc theo yêu cầu của người hướng dẫn
Kỹ năng

Tin học văn phòng: Đã có chứng chỉ MOS 2016 Word và Excel, thường xuyên làm việc trên Canva, có hiểu biết thường thức với Powerpoint
Tiếng Anh: Đã có chứng chỉ toeic 700+

Ngoại ngữ

- Tiếng Anh (Trung cấp)
Học vấn bằng cấp

Chưa cập nhật
Mục tiêu nghề nghiệp

- Ngắn hạn: Tìm nơi có cơ hội cống hiến bản thân, được tham gia vào môi trường làm việc chuyên nghiệp; tích lũy kiến thức, kinh nghiệm làm việc.
- Dài hạn: Có cơ hội thăng tiến trong công việc.