Ảnh đại diện Uyên (ZM2043)
Nguyễn Thị *** Uyên
11/08/1999
0867859***
Đà Nẵng, Quảng Nam
thuuyenq***@gmail.com
Nữ
TDP Lãnh Thượng ***, Đông Phú, Quế Sơn, Quảng Nam
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Độc thân
Chuyên viên
Đà Nẵng, Quảng Nam
Luật Hành chính
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết