Ảnh đại diện Thơ (ZM2264)
Trần Thị *** Thơ
07/07/1997
0386622***
Tp Hồ Chí Minh
proudofyou0***@gmail.com
Nữ
Trần Văn Danh, Quận Tân Bình, TP.HCM
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

3
Đại học
Độc thân
Trưởng/Phó phòng
Tp Hồ Chí Minh
20 triệu
Luật Kinh tế
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết