Ảnh đại diện Hân (ZM2314)
Nguyễn Phạm *** Hân
02/08/1998
0337890***
Tp Hồ Chí Minh
npb***@gmail.com
Nữ
*** Bàu Bàng, Phường 13
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh
6 triệu
Luật Kinh doanh
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết