Ảnh đại diện Ngọc (ZM2353)
Trần *** Ngọc
01/08/1998
0328009***
Hà Nội, (có thể thay đổi nơi làm việc)
trannhungoc.010***@gmail.com
Nữ
*** ngõ Thịnh Hào 3, Tôn Đức Thắng
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Hà Nội, (có thể thay đổi nơi làm việc)
6 triệu
Luật Kinh doanh
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết