Ảnh đại diện Huyên (ZM2476)
Trần Thị *** Huyên
02/08/1994
0977725***
Tp Hồ Chí Minh, Bình Dương
tranthithaohuyen1***@gmail.com
Nữ
Quận Bình Thạnh, Tp. HCM
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Thư ký
Tp Hồ Chí Minh, Bình Dương
7 triệu
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết