Ảnh đại diện Ngọc (ZM3583)
Trương Thị *** Ngọc
01/07/1997
0398901***
Tp Hồ Chí Minh, (có thể thay đổi nơi làm việc)
baongoc979***@gmail.com
Nữ
Khu phố ***, phường 5
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Độc thân
Mới tốt nghiệp/Thực tập
Tp Hồ Chí Minh, (có thể thay đổi nơi làm việc)
6 triệu
Khác
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết