Ảnh đại diện Thanh (ZM5208)
Phan *** Thanh
24/06/1993
0918825***
Tp Hồ Chí Minh
thanhphan2***@gmail.com
Nữ
Hoàng Văn Thụ, Phường 8
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

3
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh
14 triệu
Luật Doanh nghiệp
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết