Ảnh đại diện Vy (ZM6727)
Lê Nguyễn *** Vy
21/06/1998
0346927***
Đà Nẵng
tuongvylenguyen210***@gmail.com
Nữ
*** Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, phường Hoà Khánh Bắc, Đà Nẵng
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

3
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Đà Nẵng
6 triệu
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết