Ảnh đại diện Thu (ZM7717)
*** Thu
01/07/1997
0987010***
Tp Hồ Chí Minh
thuhoailuong.5***@gmail.com
Nữ
Chung cư Sinh Lợi đường số ***, khu Trung Sơn, xã Bình Hưng
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh
7 triệu
Luật hình sự
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết