Ảnh đại diện Hoài (ZM7907)
Hoàng Nguyễn *** Hoài
05/04/1996
0785419***
Tp Hồ Chí Minh
hnthanhhoa***@gmail.com
Nữ
*** Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Thắng Tam, TP. VT
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh
9 triệu
Khác
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết