Ảnh đại diện Huyên (ZM9554)
Lê Thị *** Huyên
21/06/1991
0938126***
Tp Hồ Chí Minh
lekieuhuye***@gmail.com
Nữ
Chung cu *** Linh Dong, Phuong Linh Dong, Quan Thu Duc, TPHCM
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

6
Đại học
Đã có gia đình
Trưởng/Phó phòng
Tp Hồ Chí Minh
25 triệu
Marketing
Khác
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết