Ảnh đại diện Thư (ZN0376)
Nguyễn *** Thư
01/06/1996
0793909***
Tp Hồ Chí Minh
minhthu010***@gmail.com
Nữ
*** Hương lộ 2, Bình Trị Đông A
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh
8 triệu
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết