Ảnh đại diện Hảo (ZN0583)
Vương *** Hảo
14/07/1992
0971526***
Hà Nội
vuongthihao***@gmail.com
Nữ
Thạch Hòa
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

6
Đại học
Đã có gia đình
Trưởng/Phó phòng
Hà Nội
25 triệu
Khác
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết