Ảnh đại diện Châu (ZN1144)
Thiều *** Châu
18/02/1997
0981902***
Hà Nội
chauaqua1***@gmail.com
Nữ
số ***, ngõ 285, ngách 285/31, đường 422B, xã Vân Canh
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Độc thân
Mới tốt nghiệp/Thực tập
Hà Nội
5 triệu
Luật Kinh tế
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết