Ảnh đại diện Nhung (ZN1767)
Trần Phúc *** Nhung
18/02/1993
0368801***
Tp Hồ Chí Minh, Đà Nẵng
tranphuchongnh***@gmail.com
Nữ
ấp ***, Vĩnh Lộc B, Huyện Bình Chánh, TP HCM
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh, Đà Nẵng
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết