Ảnh đại diện Nga (ZN2376)
*** Nga
27/05/1992
0962960***
Hà Nội
phuongnga.ccdon***@gmail.com
Nữ
nhà ***, ngõ 134 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

5
Trên đại học
Đã có gia đình
Nhân viên
Hà Nội
10 triệu
Luật Doanh nghiệp
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết