Ảnh đại diện Hiếu (ZN2734)
Nguyễn *** Hiếu
09/04/1997
0905404***
Đà Nẵng
nguyenthihieu20152***@gmail.com
Nữ
Hòa Châu, Hòa Vang, Đà Nẵng
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Độc thân
Trưởng/Phó phòng
Đà Nẵng
MarketingKhác
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết