Ảnh đại diện Nguyệt (ZN3185)
Lê Thái Nguyệt
25/06/1997
0342430***
Tp Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Sóc Trăng, (có thể thay đổi nơi làm việc)
ltn25111***@gmail.com
Nữ
*** Nguyễn Đình Chiểu, Phường 4, TP. Sóc Trăng
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Sóc Trăng, (có thể thay đổi nơi làm việc)
5 triệu
Luật Lao động
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết