Ảnh đại diện Dung (ZN3339)
Từ Thị Kim Dung
26/06/1985
0936466***
Hà Nội
dungtt***@gmail.com
Nữ
*** võng thị, phường Bưởi, Quận Tây Hồ, Hà Nội
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Đã có gia đình
Hà Nội
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết