Ảnh đại diện Vàng (ZN4708)
Nguyễn *** Vàng
09/04/1999
0374342***
Tp Hồ Chí Minh
thivang0***@gmail.com
Nữ
*** Nơ Trang Long, phường 13, quận Bình Thạnh
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Độc thân
Mới tốt nghiệp/Thực tập
Tp Hồ Chí Minh
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết