Ảnh đại diện Phúc (ZN4787)
Nguyễn *** Phúc
11/08/1993
0934246***
Bình Dương
nhp246***@gmail.com
Nữ
Đường số ***, khu dân cư Hiệp Thành 3, Hiệp Thành
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Độc thân
Trưởng/Phó phòng
Bình Dương
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết