Ảnh đại diện Ân (ZN5188)
Dương *** Ân
18/02/1989
0397174***
Tp Hồ Chí Minh
duongan1***@gmail.com
Nữ
*** Bạch Đằng, Phường 14, Quận Bình Thạnh, phố Hồ Chí Minh
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

7
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh
25 triệu
Luật Doanh nghiệp
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết