Ảnh đại diện Vân (ZN5325)
Ngô *** Vân
27/10/1996
0917007***
Hà Nội
ngotuongvan1***@gmail.com
Nữ
Phường an hoà, thành phố rạch giá, kiên giang
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Hà Nội
5 triệu
Luật hình sự
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết