Ảnh đại diện Trang (ZN6538)
Phạm *** Trang
30/03/1984
0916457***
Cà Mau
catherine3031***@gmail.com
Nữ
Cà Mau
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Trưởng/Phó phòng
Cà Mau
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết