Ảnh đại diện Huyền (ZN8490)
Trương *** Huyền
Thông tin nghề nghiệp

Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh, Bình Dương
Kinh nghiệm làm việc
Kỹ năng
Ngoại ngữ
Học vấn bằng cấp
Mục tiêu nghề nghiệp