Ảnh đại diện Thủy (ZN8915)
Trần *** Thủy
16/09/1998
0384563***
Tp Hồ Chí Minh
thuy140***@gmail.com
Nữ
*** Dương Bá Trạch
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Độc thân
Trưởng/Phó phòng
Tp Hồ Chí Minh
Chuyên viên pháp lý
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết