Ảnh đại diện Hằng (ZN9427)
Trần Nguyễn *** Hằng
11/08/1997
0933113***
Tp Hồ Chí Minh
tranhang1***@gmail.com
Nữ
***, đường Đông An, Tân Đông Hiệp
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Độc thân
Tp Hồ Chí Minh
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết