Ảnh đại diện Hằng (ZO0153)
Đoàn Thị *** Hằng
01/07/1998
0982151***
doanthithanhhang0***@gmail.com
Nữ
*** Đào Trí, phường Phú Thuận, quận 7
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Độc thân
Tư vấn pháp lý
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết