Ảnh đại diện An (ZO2099)
Nguyễn *** An
26/02/1996
0986411***
Tp Hồ Chí Minh
ntan0***@gmail.com
Nữ
*** trà khúc, Tân Bình
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Độc thân
Tp Hồ Chí Minh
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết