Ảnh đại diện Hồng (ZO2313)
Phan *** Hồng
03/07/1990
0908828***
Tp Hồ Chí Minh
hongphan0***@gmail.com
Nữ
*** Bùi Quang Là, Phường 12, Quận Gò Vấp, Thành Phố Hồ Chí Minh
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh
Tư vấn pháp lý
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết