Ảnh đại diện Quỳnh (ZO3100)
Mai *** Quỳnh
01/07/1998
0353133***
Tp Hồ Chí Minh
Thuyquynh1***@gmail.com
Nữ
*** Nguyễn Chí Thanh, Buôn Hồ, Đắk Lắk
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh
Luật Kinh tế
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết