Ảnh đại diện Duyên (ZO3384)
*** Duyên
24/06/1981
0902298***
Hà Nội
duyenlethi24***@gmail.com
Nữ
*** ngõ 29 phố Vĩnh Tuy
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Độc thân
Hà Nội
Tư vấn pháp lý
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết