Ảnh đại diện Anh (ZO3677)
Khúc *** Anh
05/07/1998
0326612***
Hà Nội
ngocanhs***@gmail.com
Nữ
Thượng Thanh
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Độc thân
Trưởng/Phó phòng
Hà Nội
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết