Ảnh đại diện Giang (ZO4997)
Lê Hoàng Trúc Giang
26/06/1998
0768781***
Tp Hồ Chí Minh
Trucgiang.leho***@gmail.com
Nữ
*** Chu Văn An, Phường 12, Bình Thạnh, Tp.HCM
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh
10 triệu
Luật Hành chính
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết