Ảnh đại diện Hà (ZO5648)
Đa ***
02/06/1992
0972946***
Tp Hồ Chí Minh
cath***@gmail.com
Nữ
*** Nguyễn Thái Sơn,phường 4 quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết