Ảnh đại diện Hoà (ZO6426)
*** Hoà
03/08/1996
0972831***
Hà Nội
minhhoa3***@gmail.com
Nữ
*** Trường Chinh – Quận Đống Đa – TP Hà Nội.
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

5
Trưởng/Phó phòng
Hà Nội
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết