Ảnh đại diện Hiền (ZO6538)
Cù Thị Bích Hiền
26/06/2000
0834059***
Tp Hồ Chí Minh, (có thể thay đổi nơi làm việc)
cusybinh1***@gmail.com
Nữ
Khu phố ***, Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh, (có thể thay đổi nơi làm việc)
10 triệu
Dịch vụ pháp lý
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết