Ảnh đại diện Duyên (ZO6596)
Phan Thị *** Duyên
10/04/1997
0961352***
Tp Hồ Chí Minh, (có thể thay đổi nơi làm việc)
phanmyduyen1***@gmail.com
Nữ
Ấp Láng, Xã Tân Thành
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh, (có thể thay đổi nơi làm việc)
5 triệu
Luật Quốc tế
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết