Ảnh đại diện Hậu (ZO6798)
*** Hậu
05/01/1992
0363596***
Hà Nội
lehau5***@gmail.com
Nữ
Lạc Nông- Mai Đình- Sóc Sơn- Hà Nội
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

2
Cao đẳng
Đã có gia đình
Nhân viên
Hà Nội
9 triệu
Kế toán - Kiểm toán
Khác
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết