Ảnh đại diện Hương (ZO7778)
Nguyễn *** Hương
26/05/1991
0915180***
Hà Nội
Huonglaw.hlu2***@gmail.com
Nữ
Sn *** ngách 08/41 Định công thượng, định công, hoàng mai, hà nội
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

3
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Hà Nội
6 triệu
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết