Ảnh đại diện Ngoan (ZO9823)
Hồ Thị *** Ngoan
21/06/1992
0901175***
An Giang
hokimngoa***@gmail.com
Nữ
*** Nguyễn Thị Định, Khóm Long Thạnh C, P.Long Hưng, TX Tân Châu, An Giang
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

3
Cao đẳng
Đã có gia đình
Thư ký
An Giang
7 triệu
Khác
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết