Ảnh đại diện Hà (ZP1038)
***
13/06/1997
0393520***
Hà Nội
nguyet9***@gmail.com
Nữ
Chợ Lục, Thái Thụy, Thái Bình
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Độc thân
Mới tốt nghiệp/Thực tập
Hà Nội
4 triệu
Luật hình sự
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết