Ảnh đại diện KHÁNH (ZP1179)
LÊ THỊ *** KHÁNH
26/02/1996
0396964***
Tp Hồ Chí Minh
lethinguyenkhanh***@gmail.com
Nữ
*** Nguyễn Hiến Lê
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Độc thân
Mới tốt nghiệp/Thực tập
Tp Hồ Chí Minh
Luật hình sự
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết