Ảnh đại diện Điệp (ZP1490)
Lê Thị *** Điệp
07/07/1985
0779070***
Tp Hồ Chí Minh, (có thể thay đổi nơi làm việc)
dieple.hong***@gmail.com
Nữ
Tôn Đản, P. 15, Q. 4, TP. Hồ Chí Minh
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

9
Đại học
Đã có gia đình
Quản lý
Tp Hồ Chí Minh, (có thể thay đổi nơi làm việc)
15 triệu
Khác
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết