Ảnh đại diện Thư (ZP1616)
Nguyễn *** Thư
02/06/1995
0968307***
Tp Hồ Chí Minh, Hà Nội, Bà Rịa - Vũng Tàu
anhthu.na***@gmail.com
Nữ
Quận ***, Thành Phố Hồ Chí Minh
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh, Hà Nội, Bà Rịa - Vũng Tàu
6 triệu
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết