Ảnh đại diện Yến (ZP1716)
Lâm Hoàng *** Yến
02/08/1991
0971001***
Hà Nội, Bắc Ninh, Thái Nguyên, (có thể thay đổi nơi làm việc)
thuanyen2***@gmail.com
Nữ
Xã Quyết Thắng
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

2
Trên đại học
Độc thân
Chuyên viên
Hà Nội, Bắc Ninh, Thái Nguyên, (có thể thay đổi nơi làm việc)
8 triệu
Luật Kinh tế
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết