Ảnh đại diện Hiền (ZP2554)
Dương *** Hiền
13/06/1997
0973598***
Hà Nội
hienduonghn***@gmail.com
Nữ
Cốm vòng, Cầu Giấy, Hà Nội
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Hà Nội
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết