Ảnh đại diện Vy (ZP2793)
Huỳnh Ngọc *** Vy
24/06/1999
0356427***
Tp Hồ Chí Minh
vyhuynh.2***@gmail.com
Nữ
Đ. Số ***, Trường Thọ, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Mới tốt nghiệp/Thực tập
Tp Hồ Chí Minh
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết