Ảnh đại diện Oanh (ZP4871)
Chu Thị Ngọc Oanh
26/06/1996
0962757***
Tp Hồ Chí Minh
hoatrongg***@gmail.com
Nữ
*** Kha Van Can, Hiep Binh Chanh, Thu Duc
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Độc thân
Tp Hồ Chí Minh
Bất động sản
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết